Pravidla

Cíl

Cílem je vymyslet a uskutečnit projekt, který zredukuje množství plastového odpadu ve škole.

Účastníci

Každý projekt musí být veden žákem nebo skupinou žáků mateřských, základních nebo středních škol na území hlavního města Prahy. Na jedné škole může být více různých projektů.

Popis projektu

Součástí projektu musí být: popis projektu a jeho cíl/e, seznam studentů pracujících na projektu, rozpočet a fotodokumentace – vše vloženo na stránce skolabezplastu.cz.

Průběh soutěže

Projekty je možné přihlašovat průběžně. Vyhodnocení projektů probíhá k 1. říjnu, 1. únoru a 1. červnu. Realizace probíhá dle potřeb každého projektu, ideálně pak do 3 měsíců od vyhodnocení projektu.

Ceny

Každý projekt může dostat až 10 000 Kč jako podporu k naplnění projektu z rozpočtu hl. m. Prahy. Není-li možné z rozpočtu hl. m. finančně uspokojit potřeby všech předložených projektů, preferovány budou projekty vyhodnocené jako nejefektivnější odbornou komisí magistrátu hl. města.

© 2019 by skolabezplastu.cz